Vážení obchodní přátelé

RED FIRE sdružení zajišťuje oblast činností, které vyplývají jako povinnosti právnickým a podnikajícím fyzickým osobám na úseku požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z platných právních předpisů.

Dále zajišťujeme projektování staveb z hlediska požární bezpečnosti a znaleckou činnost v oblasti požární ochrany.

RED FIRE sdružení zajišťuje své služby odborníky s kvalifikací a praxí odpovídající dané problematice.

Všechny činnosti zajišťujeme výhradně prostřednictvím odborně způsobilých osob pro danou oblast vlastnících příslušná osvědčení o odborné způsobilosti.

Ve všech uvedených oblastech poskytujeme odborné rady, konzultace, včetně vydávání odborných vyjádření.

počítadlo.abz.cz