Naše sdružení je sdružením fyzických osob poskytujících uvedené služby na základě živnostenských oprávnění vydaných místně příslušnými živnostenskými úřady v okrese Nymburk. Sdružení poskytuje své služby od roku 1997, přičemž využívá mnohaleté profesní zkušenosti svých členů z oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. 
            Za dobu svého působení jsme docílili řady úspěchů a naše dosavadní praktické zkušenosti nám dokazují, že stále více firem, má zájem o zajišťování těchto služeb na vysoké profesionální úrovni . Nezajišťování povinností na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce se nevyplácí a v konečném důsledku jsou následky pro firmu podstatně finančně nákladnější. Rovněž se ukazuje, že i snaha zajišťovat si v dobré víře danou činnost vlastními silami bez odborné znalosti celé problematiky v plné šíři, vede velmi často k neefektivním nebo nefundovaným krokům vedoucích nakonec taktéž k negativnímu výsledku.      V neposlední řadě je nasnadě i skutečnost, že orientace v současné šíři platné legislativy je pro laika neorientujícího se v uvedených oblastech v podstatě nereálná, čímž se mnohonásobně zvyšuje riziko zanedbání řady závazných povinností a následně i riziko postihu ze strany příslušných státních orgánů.